Penzion » O penzionu » Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád ubytovacího zařízení Schwazenberský seník, který se nachází v Třeboni na adrese Novohradská č.p. 1278, 379 01 Třeboň.

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Schwarzenberský seník; Třeboň

Preambule

Povinnost vypracovat provozní řád má dle § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, též osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních a provozující živnost ubytovací služby.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Název a adresa zařízení: Schwarzenberský seník, Třeboň, PSČ 379 01
 • Odpovědná osoba: Pastrňák Ondřej, + 420 602 937 919
 • Informace a kontakty: www.senik-trebon.cz, rezervace@senik-trebon.cz, + 420 607 422 355
 • Kontaktní místo a správa ubytování: Agentura Třeboň, Táboritská 368, Třeboň, PSČ 379 01
 • Kategorie zařízení: Tourist*
 • Rozsah služeb, kapacita: Ubytovací služby s celoročním provozem ve třech samostatných sekcích s reálnou kapacitou 42 osob, maximální kapacita 50 osob
 • Rezervace: rezervace@senik-trebon.cz , +420 607 422 355
 • Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třeboň, č. účtu 248451315/0300

Provozovatel:
DDS TOUR s.r.o.”: , sídlo Brno, Josefská 425/25, PSČ 602 00
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10007
IČ, DIČ, daňový režim: 479 12 618, CZ47912618, plátce DPH
Statutární zástupci Ing. Jaroslav Bažant, jednatel Mgr. Ondřej Pastrňák, jednatel

Způsob seznámení zaměstnanců a dalších osob s provozním řádem, zajištění kontroly jeho dodržování ( § 100 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění):

V ubytovacím zařízení je zaměstnanec provozovatele. Provoz ubytovacího zařízení bude zabezpečován dodavatelsky – nákupem příslušných služeb. Osoby, které budou zajišťovat úklid a provoz ubytovacího zařízení seznámí s provozním řádem osobně odpovědná osoba, správce ubytovacího zařízení nebo vedoucí provozovny. Firmy, které budou úklid a provoz ubytovacího zařízení zajišťovat, obdrží po jednom výtisku Provozního řádu. Kontrolu dodržování Provozního řádu jsou oprávněni a povinni zajišťovat: odpovědný vedoucí, správce ubytovacího zařízení a vedoucí provozovny.

II. PODMÍNKY ČINNOSTI

 • Poskytované služby:
  Rozsah poskytovaných služeb: V ubytovacím zařízení Schwarzenberský seník v Třeboni se poskytují pouze ubytovací služby.
  Způsob poskytování služeb: Objednávky a rezervace se přijímají na internetových
  stránkách provozovatele www.senik-trebon.cz (víkendové pobyty, prodloužené víkendy i delší pobyty), a to v registračních formulářích umístěných na tomto webu, na e-mailové adrese rezervace@senik-trebon.cz a na mobilním telefonu +420 607 422 355.
 • Základní stavebně – technické údaje:
  Kolaudace: Kolaudační souhlas ze dne 22.12.2011; Spis. zn. METR_S 5389/2011 OÚPaSŘ, Č.j. METR_S 5389/2011 OÚPaSŘ


Popis, základní uspořádání, vnější vzhled, použité materiály a další specifikace:

a. Původní Schwarzenberský seník byla stavba z roku 1900, novostavba ubytovacího zařízení Schwarzenberský seník pochází z roku 2011. Budova se nachází v Třeboni pod Zlatou stokou, na okraji Mokrých luk, asi 800 m od centra města za pivovarem směrem na Hrádeček. Střed města je dosažitelný buď odbočkou z Novohradské ulice před objektem Lesostaveb, nebo pěšinou od Hradecké brány podél Zlaté stoky (pouze pěšky nebo na kole).

b. Jedná se o obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou se střešními okny a vikýři. Obvodové zdi jsou vyzděny; z venkovního pohledu jsou tvořeny pilíři z režných cihel (přiznaná tmavočervená cihla) a dřevěnou výplní prostoru mezi nimi; vzniká tak jedenáct polí, nad třetím, šestým a devátým polem jsou vikýře. Při stavbě ubytovací zařízení byl v maximální možné míře zachován původní vnější vzhled seníku. Celková délka objektu činí 47,17 m a šířka bez teras a chodníků 10,16 m; zastavěná plocha 479,2 m2. Podlahová plocha činí 707,7 m2 (přízemí 340,5 m2, podkroví 367,2 m2). Výška budovy se nezměnila, zůstala zachována původní výška 7,55 m v hřebeni.

c. Všechny příčky jsou vyzděny, podhledy v podkroví jsou ze žáruvzdorného materiálu.

d. Objekt má tři ubytovací sekce, označené písmeny A, B a C, každá z nich zabírá cca 1/3 délky stavby (každá sekce má tři pole s vikýřem uprostřed). Sekce mají přízemí (1.NP) a patro, resp. podkroví (2.NP). Každá sekce má samostatný vchod z jihozápadní strany, vchod je vždy pod vikýřem, tj. v prostředním poli každé sekce.

e. Objekt je napojen na elektrickou síť NN, na rozvod plynu a na veřejnou kanalizaci. Pitná voda pochází z vlastního zdroje – vrtané studny o hloubce 55 metrů. Dešťová voda je svedena do stoky na Mokrých lukách, která hraničí s pozemkem, který patří provozovateli.

f. Každá sekce má samostatnou technickou a úklidovou místnost, v níž je instalován plynový kotel ÚT a bojler na přípravu TUV, vždy samostatně pro každou sekci. Spaliny jsou odváděny do komína. Dále je zde výlevka a budou zde umístěny úklidové prostředky.

g. Každá sekce má sklad v místnosti pod schodištěm, který slouží vždy pro všechny sekce. V Sekci A se jedná o sklad špinavého prádla, v Sekci B o sklad čistého prádla a v Sekci C o sklad mobilních přistýlek, postýlek a náhradních lůžkovin (matrace, přikrývky, polštáře).

h. Budova má na svých kratších stranách v přízemí uzamykatelné kolárny, přístupné z venkovního prostoru a vodárnu.

i. Ve všech místnostech, jakož i na chodbách a na schodištích je použito jako podlahové krytiny dlažby. Povrchovou úpravu většiny místností, jakož i chodeb a schodišť, tvoří omítky s malbou s těmito výjimkami: WC a koupelny mají na zdech obklady, obklady jsou nad kuchyňskými linkami a v části technických a úklidových místností, obklady jsou ve vodárně. Ve společenských místnostech je část zdi, a to prostor pro krb, krbové náčiní a dřevo na topení, obložena režnými cihlami. Z režných cihel jsou i spodní svislé konstrukce kuchyňských linek a pod umývadly v koupelnách.

j. Osvětlení a odvětrání podkrovních pokojů je zajištěno kombinací oken ve vikýřích a střešními okny. Odvětrání přízemních pokojů a společenských místností je řešeno francouzskými okny. Technické a úklidové místnosti, pánská a dámská WC jsou osvětleny a odvětrány okny. Všechny tyto prostory mají i umělé osvětlení. Odvětrání koupelen je nucené, osvětlení umělé. Osvětlení a odvětrání chodby a schodiště je kombinované (okno a umělé osvětlení) s nouzovým osvětlením. Sklady mají umělé osvětlení a nucené větrání.

k. Na SV straně směrem k Mokrým lukám má každá sekce a tři ubytovací jednotky (vždy jedna v každé sekci) terasu s osvětlením přístupnou francouzským oknem. Podél jižní, západní a JZ strany je dlážděný chodník s osvětlením.

l. Na jižní straně, u vjezdu do areálu Schwarzenberského seníku, je rozlehlé dlážděné parkoviště vybavené lapolem a osvětlením. Kapacita parkoviště co do počtu automobilů je větší, než je počet ubytovacích jednotek. Vjezd na parkoviště je automaticky se otevírající bránou na elektrický pohon a dálkové ovládání.

m. Na nevydlážděných plochách pozemků provozovatele je zeleň.

Popis sekcí:

Sekce A

Sekce A Schwarzenberského seníku v Třeboni je orientována na jižní straně penzionu. Jedná se o sekci nejbližší od vjezdu do areálu penzionu.
Sekce A má v přízemí vlevo od vchodu společenskou místnost s terasou, pánské a dámské WC. Součástí přízemí je také technická a úklidová místnost, sklad špinavého prádla. V přízemí vpravo je jeden apartmán 2 + KK s terasou vhodný i pro handicapované – vozíčkáře. Z přízemí vede schodiště do patra, resp. podkroví. V podkroví je jeden samostatný pokoj s příslušenstvím a dva apartmány, resp. 2 + KK, s příslušenstvím.

Sekce B

Sekce B Schwarzenberského seníku v Třeboni je umístěna uprostřed objektu, mezi sekcemi A a C. Sekce B má v přízemí vlevo společenskou místnost s terasou, pánské a dámské WC. Součástí přízemí je také technická a úklidová místnost, sklad čistého prádla. V přízemí je jeden apartmán, resp. 2 + KK, chodba a schodiště do patra, resp. podkroví. V podkroví jsou tři samostatné pokoje s příslušenstvím a jeden apartmán, resp. 2 + KK, s příslušenstvím.

Sekce C

Sekce C Schwarzenberského seníku v Třeboni je orientována na severní straně penzionu, nejblíže k centru města; jedná se o sekci nejvzdálenější od vjezdu do areálu penzionu.

Sekce C má v přízemí vpravo společenskou místnost s terasou, pánské a dámské WC. V přízemí vlevo jsou dva pokoje. Součástí přízemí je technická a úklidová místnost, sklad přistýlek a lůžkovin, chodba a schodiště do patra, resp. podkroví. V podkroví jsou tři samostatné pokoje s příslušenstvím a jeden apartmán – 2 + KK s příslušenstvím.

 • Vybavení společných prostor sekcí:
  Zádveří s věšákovou stěnou se zrcadlem a uzamykatelnými botníky, osvětlené skleněnou výplní vstupních dveří a umělým osvětlením.
  Chodby a schodiště do podkroví vždy s jedním oknem, běžným umělým i nouzovým osvětlením.
  Společenská místnost s terasou.
  Oddělená WC pro muže a ženy, vždy s odděleným prostorem s umývadlem
  s teplou a studenou vodou a zrcadlem.

Společenská místnost je vybavena kuchyňskou linkou s deskou z masivu na svislé cihlové konstrukci, varnou deskou se čtyřmi varnými zónami, vícefunkční mikrovlnou troubou, varnou konvicí, velkou chladničkou, keramickým a smaltovaným nádobím, nerezovými příbory, kuchyňskými potřebami a doplňky, sklem, krbovými kamny, televizí, stoly, židlemi a lavicemi, mobilním grilem, který je určený k venkovnímu použití.

 • Počet ubytovacích jednotek a lůžek:

Sekce A – 4 ubytovací jednotky
A1 – Apartmán 2 + kk, 3 lůžka + 2 přistýlky apartmán určen pro vozíčkáře, pokud nebude, možnost 2 přistýlky
A2 – Apartmán 2 + kk, 3 lůžka + 2 přistýlky + 1 postýlka
A3 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 2 přistýlky + 1 postýlka
A4 – Apartmán 2 + kk, 4 lůžka
CELKEM Sekce A – 12 + 6

Sekce B – 5 ubytovacích jednotek
B1 – Apartmán 2 + kk, 3 lůžka + 2 přistýlky
B2 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
B3 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 1 přistýlka
B4 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 2 přistýlky
B5 – Apaprtmán 2 + kk, 4 lůžka
CELKEM Sekce B – 13 + 5

Sekce C – 6 ubytovacích jednotek
C1 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
C2 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
C3 – Apaprtmán 2 + kk, 4 lůžka + 1 přistýlka
C4 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 2 přistýlky + 1 postýlka
C5 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
C6 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
CELKEM Sekce C – 14 + 3

C E L K E M – 15 ubytovacích jednotek, z toho: 9 pokojů a 6 apartmánů; celkem 53 lůžek
Reálně využitelná kapacita: 53 – osob/noc

 • Vybavení ubytovacích jednotek:
  Koupelny s WC (umývadlo, sprchový kout, teplá a studená voda, závěsné WC, zrcadlo, police pod umývadly, žebříkový radiátor, nucené větrání, stropní světlo a světlo nad umývadlem), přístupné z obývacího prostoru.
  Kuchyňské linky s chladničkou, mikrovlnou troubou s grilem, varnou konvicí a keramickým nádobím, sklo, nerezové příbory, kuchyňské příslušenství a doplňky; svislé konstrukce jsou s režných cihel, vodorovné (police a kuchyňská deska) jsou z masivu.
  Nábytek je vyroben z kvalitních dřevotřískových desek se sníženým únikem volného formaldehydu emisní třídy E1. Povrch je opatřen melamínovou fólií vyhovující i pro manipulaci s potravinami. Povrch nemá žádné zvláštní nároky na ošetřování a k jeho čištění, údržbě a případné desinfekci je možno použít jakýchkoliv obvykle používaných prostředků. Při čištění a ošetřování je třeba se vyhnout takovým mokrým procesům, které by mohly způsobit zatečení vody do konstrukčních spojů. Skladba nábytku: skříně, věšákové stěny, komody, peřiňáky, lůžka, kosmetické stolky, zrcadla, jídelní stoly, židle.
 • Zásobování vodou, příprava TUV:
  Způsob zásobování vodou: Ubytovací zařízení je zásobováno pouze pitnou vodou z individuálního zdroje – vrtané studny (hloubka 55,0 m, průměr 300 mm); je řízeno a kontrolováno dle ustanovení Provozního řádu vodovodu ubytovacího zařízení, zpracovaného dle § 4 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
  Kolaudační rozhodnutí zdroje: 2011
  Způsob zdravotního zabezpečení vody: Hydroforová stanice; servisní kontrola 4x ročně
  Příprava TUV: Samostatně pro každou sekci.
  Základní hodnota teploty TUV: 80 stupňů Celsia
  Čištění akumulačních nádrží na TUV: Četnost: Způsob
  Technický stav vnitřních rozvodů: Technický stav rozvodů je bez závad a problematických míst, neexistují „slepé“ části rozvodů.


III. ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ VČETNĚ PODMÍNEK DEZINFEKCE

 • Dezinfekce v zařízení: Dezinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy) je prováděna uklízečkami vždy po ukončení pobytu, nebo po týdnu pobytu. Podlahy, obklady, umývadla, WC, sprchy jsou omývány prostředky INCIDUR, INCIDUR SP, DESAM GK, Pulirapid, Savo, Jar, Cif, Domestos, dále přípravky firmy Hagleitner ( Perlglanz, Urophen, Hagodorflieder, Toilettenöl – Classic, Deo Fresh, Bela Vit, Grill Blitz, Radikalin ) nebo alternativními prostředky stejného účinku. Prostředky jsou opatřeny označením o složení, používání, trvanlivosti výrobku. Dezinfekce společných WC s umývadly budou prováděna 2x v týdnu a po ukončení pobytu úklidovou firmou a stejnými dezinfekčními prostředky jako výše.
  Úklid lednice se provádí vždy po odjezdu pokoje či apartmánu, minimálně 1x týdně.
  Dezinsekce při výskytu hmyzu: Dezinfekci proti hmyzu provede odborná firma vždy před zahájením sezóny, v případě potřeby i během sezóny. Okna jsou vybavena sítěmi proti hmyzu .
 • Deratizace: Běžnou deratizaci provede odborná firma 1x za rok.V případě potřeby v požadovaném termínu. O provedené deratizaci bude vedena evidence s vyznačením provedené deratizace odbornou firmou.
 • Lékárnička první pomoci: Lékárnička bude umístěna ve společenských místnostech jednotlivých sekcích.

 

IV. ZACHÁZENÍ S PRÁDLEM

 • Druhy používaného prádla: Bavlněné damaškové povlečení, praní dle symbolů pro praní. Froté ručníky a osušky, praní dle symbolů pro praní.
 • Praní prádla: Zajišťuje prádelna RETRE, Pražská 624, 37901 Třeboň.
  Prádelna sváží špinavé prádlo ve vlastních klecích na svoz špinavého prádla, a to na objednání, tzn. při výměně prádla po týdenním pobytu v den ukončení pobytu, při výměně prádla kratším 1 týdne 2x týdně. Prádlo sváží vlastním odvozem.
 • Špinavé prádlo: Je shromažďováno v klecích prádelny v místnosti vyčleněné na špinavé prádlo, tj. ve skladu sekce A, a to do doby odvozu. Prádlo je tříděno do klecí na ložní prádlo a utěrky pro praní bavlna a na froté prádlo. Podlaha a stěny skladu jsou do výše 160 cm omývatelné a dezinfikovatelné; ošetření nátěrem email tmavý.
 • Čisté prádlo: Dováží prádelna vlastním dovozem v klecích. Čisté prádlo je skladováno ve skladu čistého prádla, a to v sekci B, v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovatelných skříních – policích.


V. ZPŮSOB OČISTY PROSTŘEDÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Úklid všech prostor zajišťují desinfekčními přípravky vždy po ukončení pobytu, nejméně 1x týdně. Čtvrtletně je prováděn všeobecný úklid včetně mytí oken, dveří, svítidel, matrací, čalouněných sedacích souprav. Malování dle potřeby, nejméně 1x za rok. Odpadkové koše jsou opatřeny vyměnitelnými igelitovými pytli, vyprazdňují se po pobytu, příp. na přání, 2x týdně. Odpadkové koše se dezinfikují po odstranění igelitových pytlů. Pomůcky pro úklid, čisticí a dezinfekční prostředky se ukládají v úklidové komoře v každé sekci. Vnitřní prostor nábytku pokojů, společenských prostor uklízí uklízečky po ukončení pobytu, a to za použití čistících i dezinfekčních prostředků. Společné prostory a chodby jsou v každé sekci ošetřeny omývatelným nátěrem EKODUR. Vnitřní stěny jsou malovány barvou EKODUR, s trvanlivostí běžné potřebnosti 3 – 4 roky, barva je omyvatelná vodou. V případě nutnosti malování po výrazném znečištění. Odstraňování odpadů z vnitřních prostor ubytovacího zařízení je do shromažďovacích nádob -kontejnerů pro tříděný odpad, k dispozici je i uzavíratelná nádoba “Na zbytky pečiva”. Vývoz odpadů ze shromažďovacích nádob zajišťuje firma Technické služby Třeboň, s.r.o. dle rozpisového harmonogramu, minimálně 1x týdně.

V případě výskytu epidemie bude postupováno dle pokynů lékaře.

Praktické informace

Obchodní podmínky – Penzion Schwarzenberský seník

23. 3. 2020

Třeboň

Popis cesty k penzionu Schwarzenberský seník

15. 7. 2020

Připravili jsme pro naše klienty popis cesty k penzionu Schwarzenberský seník....

Schwarzenberský seník

Provozní řád

15. 2. 2020

Provozní řád ubytovacího zařízení Schwazenberský seník, který se nachází v Třeboni...

Způsob poskytování ubytovacích služeb

21. 6. 2020

V ubytovacím zařízení Schwarzenberský seník v Třeboni se poskytují pouze ubytovací...

Skupinové rezervace

2. 8. 2020

V jednotlivých sekcích je možné ubytovat skupiny 15 – 18 lidí....

S kým se k nám vydáte?

Ubytování pro

DVA

Vezměte partnera nebo partnerku a prožijte víkend v přírodě. Sportovní nebo odpočinkový?

Ubytování pro

SKUPINU

Pro partu až 50 přátel či kolegů, třeba nadšenců do kol, máme ubytování na víkend i dovolenou. 

Ubytování pro

RODINU

Líbí se u nás i dětem. Okolní rovinky jsou pro jejich cyklo začátky i pokroky
jako dělané.

Recenze

Máme spokojené hosty

Čistota, teplo a soukromí. Hlavně blízko do centra Třeboně, krásná procházka a klid.
Zdroj recenze: Previo
říjen - 2019

Miluše X.

Doporučuji. Skvělá lokalita kousek od centra a od cyklostezek. Ubytování příjemné, útulné. Zdroj recenze: Booking.com - září 2019

Martina

Úžasné! Bydlení v podstatě na krásné louce a přesto pět minut od centra. Všem doporučuji. Zdroj recenze: Previo - srpen 2019

Světlana

Útulné, čisté, barevně sladěné. V centru Třeboně. Dostatek prostoru na parkování, na kola i příslušenství. Zdroj recenze: Previo - srpen 2019

František

Skvělé místo pro rodinnou dovolenou. Uprostřed přírody a přesto nedaleko třeboňského náměstí. Zdroj recenze: Google - září 2019

Pavel Konečný

Čisté, prostorné, funkční ubytování. Nádherné prostředí. Zdroj recenze: Booking.com červenec 2019

Hana

Čisté a příjemné prostředí. Určitě se rádi vrátíme ještě jednou.
Zdroj recenze: Previo
srpen 2019

Naděžda Jurásková

Pěkně místo hned u cyklostezky. Čisté a pěkně zařízené pokoje. Zdroj recenze: Google duben 2019

Vladimír Novák

Třeboň je nádherné město. Zdroj recenze: Booking.com červenec 2019

Gabriela

Soukromí, ale zároveň společenská místnost - kterou jsme využili s našimi kamarády na večerní posezení. Zdroj recenze: Previo - květen 2019

Miluše Nováková

Vyborné ubytování v Třeboni, kolárna a parkoviště v ceně. V klidném prostředí, cyklostezka u penzionu. Doporučuji. Zdroj recenze: Google - duben 2019

Vlastimil Bravenec

Rezervace

Chcete u nás strávit krásnou dovolenou? Termíny se rychle plní. Doporučujeme rezervovat v předstihu.