Schwarzenberský seník - Ubytování Třeboň

Penzion Schwarzenberský seník » Popis penzionu » Provozní řád

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Schwarzenberský seník; Třeboň

Preambule

Povinnost vypracovat provozní řád má dle § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, též osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních a provozující živnost ubytovací služby.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatel:
DDS TOUR s.r.o.”: , sídlo Brno, Josefská 425/25, PSČ 602 00
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10007
IČ, DIČ, daňový režim: 479 12 618, CZ47912618, plátce DPH
Statutární zástupci Ing. Jaroslav Bažant, jednatel Mgr. Ondřej Pastrňák, jednatel

Provozovna Třeboň: Třeboň, Rybářská 801, PSČ 379 01; IČP: 1003250955
Vedoucí provozovny: Jitka Hrabovská
Vzdělání odpovědné osoby a délka její praxe v oboru:
Vzdělání: Vysokoškolské Praxe: Celkem 42 let, z toho 7 let vlastník cestovní agentury DDS TOUR s.r.o.

Způsob seznámení zaměstnanců a dalších osob s provozním řádem, zajištění kontroly jeho dodržování ( § 100 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění):

V ubytovacím zařízení je zaměstnanec provozovatele. Provoz ubytovacího zařízení bude zabezpečován dodavatelsky – nákupem příslušných služeb. Osoby, které budou zajišťovat úklid a provoz ubytovacího zařízení seznámí s provozním řádem osobně odpovědná osoba, správce ubytovacího zařízení nebo vedoucí provozovny. Firmy, které budou úklid a provoz ubytovacího zařízení zajišťovat, obdrží po jednom výtisku Provozního řádu. Kontrolu dodržování Provozního řádu jsou oprávněni a povinni zajišťovat: odpovědný vedoucí, správce ubytovacího zařízení a vedoucí provozovny.

II. PODMÍNKY ČINNOSTI

Popis, základní uspořádání, vnější vzhled, použité materiály a další specifikace:

a. Původní Schwarzenberský seník byla stavba z roku 1900, novostavba ubytovacího zařízení Schwarzenberský seník pochází z roku 2011. Budova se nachází v Třeboni pod Zlatou stokou, na okraji Mokrých luk, asi 800 m od centra města za pivovarem směrem na Hrádeček. Střed města je dosažitelný buď odbočkou z Novohradské ulice před objektem Lesostaveb, nebo pěšinou od Hradecké brány podél Zlaté stoky (pouze pěšky nebo na kole).

b. Jedná se o obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou se střešními okny a vikýři. Obvodové zdi jsou vyzděny; z venkovního pohledu jsou tvořeny pilíři z režných cihel (přiznaná tmavočervená cihla) a dřevěnou výplní prostoru mezi nimi; vzniká tak jedenáct polí, nad třetím, šestým a devátým polem jsou vikýře. Při stavbě ubytovací zařízení byl v maximální možné míře zachován původní vnější vzhled seníku. Celková délka objektu činí 47,17 m a šířka bez teras a chodníků 10,16 m; zastavěná plocha 479,2 m2. Podlahová plocha činí 707,7 m2 (přízemí 340,5 m2, podkroví 367,2 m2). Výška budovy se nezměnila, zůstala zachována původní výška 7,55 m v hřebeni.

c. Všechny příčky jsou vyzděny, podhledy v podkroví jsou ze žáruvzdorného materiálu.

d. Objekt má tři ubytovací sekce, označené písmeny A, B a C, každá z nich zabírá cca 1/3 délky stavby (každá sekce má tři pole s vikýřem uprostřed). Sekce mají přízemí (1.NP) a patro, resp. podkroví (2.NP). Každá sekce má samostatný vchod z jihozápadní strany, vchod je vždy pod vikýřem, tj. v prostředním poli každé sekce.

e. Objekt je napojen na elektrickou síť NN, na rozvod plynu a na veřejnou kanalizaci. Pitná voda pochází z vlastního zdroje – vrtané studny o hloubce 55 metrů. Dešťová voda je svedena do stoky na Mokrých lukách, která hraničí s pozemkem, který patří provozovateli.

f. Každá sekce má samostatnou technickou a úklidovou místnost, v níž je instalován plynový kotel ÚT a bojler na přípravu TUV, vždy samostatně pro každou sekci. Spaliny jsou odváděny do komína. Dále je zde výlevka a budou zde umístěny úklidové prostředky.

g. Každá sekce má sklad v místnosti pod schodištěm, který slouží vždy pro všechny sekce. V Sekci A se jedná o sklad špinavého prádla, v Sekci B o sklad čistého prádla a v Sekci C o sklad mobilních přistýlek, postýlek a náhradních lůžkovin (matrace, přikrývky, polštáře).

h. Budova má na svých kratších stranách v přízemí uzamykatelné kolárny, přístupné z venkovního prostoru a vodárnu.

i. Ve všech místnostech, jakož i na chodbách a na schodištích je použito jako podlahové krytiny dlažby. Povrchovou úpravu většiny místností, jakož i chodeb a schodišť, tvoří omítky s malbou s těmito výjimkami: WC a koupelny mají na zdech obklady, obklady jsou nad kuchyňskými linkami a v části technických a úklidových místností, obklady jsou ve vodárně. Ve společenských místnostech je část zdi, a to prostor pro krb, krbové náčiní a dřevo na topení, obložena režnými cihlami. Z režných cihel jsou i spodní svislé konstrukce kuchyňských linek a pod umývadly v koupelnách.

j. Osvětlení a odvětrání podkrovních pokojů je zajištěno kombinací oken ve vikýřích a střešními okny. Odvětrání přízemních pokojů a společenských místností je řešeno francouzskými okny. Technické a úklidové místnosti, pánská a dámská WC jsou osvětleny a odvětrány okny. Všechny tyto prostory mají i umělé osvětlení. Odvětrání koupelen je nucené, osvětlení umělé. Osvětlení a odvětrání chodby a schodiště je kombinované (okno a umělé osvětlení) s nouzovým osvětlením. Sklady mají umělé osvětlení a nucené větrání.

k. Na SV straně směrem k Mokrým lukám má každá sekce a tři ubytovací jednotky (vždy jedna v každé sekci) terasu s osvětlením přístupnou francouzským oknem. Podél jižní, západní a JZ strany je dlážděný chodník s osvětlením.

l. Na jižní straně, u vjezdu do areálu Schwarzenberského seníku, je rozlehlé dlážděné parkoviště vybavené lapolem a osvětlením. Kapacita parkoviště co do počtu automobilů je větší, než je počet ubytovacích jednotek. Vjezd na parkoviště je automaticky se otevírající bránou na elektrický pohon a dálkové ovládání.

m. Na nevydlážděných plochách pozemků provozovatele je zeleň.

Sekce A

Sekce A Schwarzenberského seníku v Třeboni je orientována na jižní straně penzionu. Jedná se o sekci nejbližší od vjezdu do areálu penzionu.
Sekce A má v přízemí vlevo od vchodu společenskou místnost s terasou, pánské a dámské WC. Součástí přízemí je také technická a úklidová místnost, sklad špinavého prádla. V přízemí vpravo je jeden apartmán 2 + KK s terasou vhodný i pro handicapované – vozíčkáře. Z přízemí vede schodiště do patra, resp. podkroví. V podkroví je jeden samostatný pokoj s příslušenstvím a dva apartmány, resp. 2 + KK, s příslušenstvím.

Sekce B

Sekce B Schwarzenberského seníku v Třeboni je umístěna uprostřed objektu, mezi sekcemi A a C. Sekce B má v přízemí vlevo společenskou místnost s terasou, pánské a dámské WC. Součástí přízemí je také technická a úklidová místnost, sklad čistého prádla. V přízemí je jeden apartmán, resp. 2 + KK, chodba a schodiště do patra, resp. podkroví. V podkroví jsou tři samostatné pokoje s příslušenstvím a jeden apartmán, resp. 2 + KK, s příslušenstvím.

Sekce C

Sekce C Schwarzenberského seníku v Třeboni je orientována na severní straně penzionu, nejblíže k centru města; jedná se o sekci nejvzdálenější od vjezdu do areálu penzionu.

Sekce C má v přízemí vpravo společenskou místnost s terasou, pánské a dámské WC. V přízemí vlevo jsou dva pokoje. Součástí přízemí je technická a úklidová místnost, sklad přistýlek a lůžkovin, chodba a schodiště do patra, resp. podkroví. V podkroví jsou tři samostatné pokoje s příslušenstvím a jeden apartmán – 2 + KK s příslušenstvím.

Společenská místnost je vybavena kuchyňskou linkou s deskou z masivu na svislé cihlové konstrukci, varnou deskou se čtyřmi varnými zónami, vícefunkční mikrovlnou troubou, varnou konvicí, velkou chladničkou, keramickým a smaltovaným nádobím, nerezovými příbory, kuchyňskými potřebami a doplňky, sklem, krbovými kamny, televizí, stoly, židlemi a lavicemi, mobilním grilem, který je určený k venkovnímu použití.

Sekce A – 4 ubytovací jednotky
A1 – Apartmán 2 + kk, 3 lůžka + 2 přistýlky apartmán určen pro vozíčkáře, pokud nebude, možnost 2 přistýlky
A2 – Apartmán 2 + kk, 3 lůžka + 2 přistýlky + 1 postýlka
A3 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 2 přistýlky + 1 postýlka
A4 – Apartmán 2 + kk, 4 lůžka
CELKEM Sekce A – 12 + 6

Sekce B – 5 ubytovacích jednotek
B1 – Apartmán 2 + kk, 3 lůžka + 2 přistýlky
B2 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
B3 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 1 přistýlka
B4 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 2 přistýlky
B5 – Apaprtmán 2 + kk, 4 lůžka
CELKEM Sekce B – 13 + 5

Sekce C – 6 ubytovacích jednotek
C1 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
C2 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
C3 – Apaprtmán 2 + kk, 4 lůžka + 1 přistýlka
C4 – Samostatný pokoj, 2 lůžka + 2 přistýlky + 1 postýlka
C5 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
C6 – Samostatný pokoj, 2 lůžka
CELKEM Sekce C – 14 + 3

C E L K E M – 15 ubytovacích jednotek, z toho: 9 pokojů a 6 apartmánů; celkem 53 lůžek
Reálně využitelná kapacita: 53 – osob/noc

IV. ZACHÁZENÍ S PRÁDLEM

IV. ZPŮSOB OČISTY PROSTŘEDÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Úklid všech prostor zajišťují desinfekčními přípravky vždy po ukončení pobytu, nejméně 1x týdně. Čtvrtletně je prováděn všeobecný úklid včetně mytí oken, dveří, svítidel, matrací, čalouněných sedacích souprav. Malování dle potřeby, nejméně 1x za rok. Odpadkové koše jsou opatřeny vyměnitelnými igelitovými pytli, vyprazdňují se po pobytu, příp. na přání, 2x týdně. Odpadkové koše se dezinfikují po odstranění igelitových pytlů. Pomůcky pro úklid, čisticí a dezinfekční prostředky se ukládají v úklidové komoře v každé sekci. Vnitřní prostor nábytku pokojů, společenských prostor uklízí uklízečky po ukončení pobytu, a to za použití čistících i dezinfekčních prostředků. Společné prostory a chodby jsou v každé sekci ošetřeny omývatelným nátěrem EKODUR. Vnitřní stěny jsou malovány barvou EKODUR, s trvanlivostí běžné potřebnosti 3 – 4 roky, barva je omyvatelná vodou. V případě nutnosti malování po výrazném znečištění. Odstraňování odpadů z vnitřních prostor ubytovacího zařízení je do shromažďovacích nádob -kontejnerů pro tříděný odpad, k dispozici je i uzavíratelná nádoba “Na zbytky pečiva”. Vývoz odpadů ze shromažďovacích nádob zajišťuje firma Technické služby Třeboň, s.r.o. dle rozpisového harmonogramu, minimálně 1x týdně.

V případě výskytu epidemie bude postupováno dle pokynů lékaře.

Příloha:
Návod na užívání a ošetřování nábytku

Vložte komentář

K článku "Provozní řád" není zveřejněn žádný dotaz. Vkládejte dotazy, komentáře či objednávky ubytování, nebo nás kontaktujte. Pokud chcete urychlit komunikaci uveďte své tel. číslo.

 
Všechny pložky jsou povinné. Vyplňte a zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
 

Související články

Další články z rubriky Popis penzionu.

Aktuality

Sekce A otevřena pro rezervace od 4. března

28.02.19

Od 4. března otvíráme sekci A pro rezervace ubytování v Třeboni.

Více ...

Do 31.3.2019 probíhá posezónní renovace

1.02.19

Právě probíhá malování a drobné opravy po sezónním provozu.

Více ...

Fotogalerie

Test

Video

Prohlédněte si Penzion Schwarzenberský seník na videu.

Ubytování Třeboň

Penzion Vratislavský dům

Penzion Vratislavský dům

Dalším penzionem, který v Třeboni provozujeme, je Penzion Vratislavský dům, přímo na náměstí v centru Třeboně.

Více ...

.::.

DDS TOUR s.r.o Facebook Penzion Schwarzenberský seník - Ubytování Třeboň .::. Tel. +420 736 185 263 Email: rezervace@senik-trebon.cz

Umístění: Třeboň, okres Jindřichův Hradec - Jihočeský kraj

PRESTA - Prestižní stavba jižních Čech. Turistická oblast: Třeboň a okolí, Třeboňsko, jižní Čechy - Horní Lužnice, Jindřichohradecko

Obchodní a storno podmínky | Příjímáme poukázky Sodexho flexi pass, Ticket benefits a platby Benefit plus.

Provozovatel - DDS TOUR s.r.o. :: Ochrana osobních údajů

Nabízíme také chaty a chalupy k pronájmu a ubytování v Penzionu Vratislavský dům.