Penzion » O penzionu » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu Schwarzenberský seník.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY
Správce dat: DDS TOUR s.r.o., Josefská 425/25, 602 00 Brno, IČ: 47912618
Provozovna:
Penzion Schwarzenberský seník, Novohradská 1287, Třeboň II (dále „Penzion“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

  • Administrátoři rezervací
  • Personál penzionu zajišťující ubytování
  • Manažer Penzionu
  • Účetní
  • Jednatel společnosti

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

  • Hotelový systém Previo
  • Účetní firma ODEON a.s.

4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Kontaktním údajem Penzionu, na který je možno směřovat veškerou korespondenci ohledně nakládání s osobními údaji je email rezervaca@senik-trebon.cz

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. Po stejnou lhůtu uchovává Penzion i ostatní osobní údaje hostů.

2. Penzion dále uchovává a zpracovává na základě oprávněného zájmu správce email a kontaktní telefon zákazníků za účelem poskytnutí ubytovacích služeb. Tyto kontakty jsou využívány ke komunikaci směřující k uzavření smlouvy na poskytovanou službu.

3. Email zákazníka se dále využívá k direkt marketingu prostřednictvím emailu, a to na základě oprávněného zájmu k nabízení poskytnutí služby ubytování, tedy obdobné služby, jakou zákazník čerpal v minulosti. Z rozesílání emailů se zákazník může kdykoli jednoduchou formou odhlásit.

4. V rámci webové prezentace www.senik-trebon.cz se zpracovává email a jméno a příjmení zákazníků, kteří na webu položí dotaz v komentářích k na webu zveřejněným informacím. Tyto údaje se uchovávají v publikačním systému správce a zpracovávají se na základě oprávněného zájmu správce na komunikaci se zákazníkem směřující k poskytnutí služby ubytování. Uvedené údaje se uchovávání po dobu 1 roku. Následně jsou buď vymazány, nebo anonymizovány, tedy zůstane zachován obsah komentáře, ale osobní údaje jsou nahrazeny anonymními údaji.

5. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize. V případě žádosti o výmaz osobních údajů smaže Penzion ty údaje, které mu neukládají evidovat výše uvedené právní předpisy. Vyjmenované osobní údaje uvedené v právních předpisech mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu , které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu a provozovnách společnosti DDS TOUR s.r.o., do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi a na pracovištích smluvně vázaných zpracovatelů.;

c) Penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzion stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Datum poslední aktualizace: 21.5.2018

Praktické informace

Způsob poskytování ubytovacích služeb

21. 6. 2020

V ubytovacím zařízení Schwarzenberský seník v Třeboni se poskytují pouze ubytovací...

Schwarzenberský seník

Provozní řád

15. 2. 2020

Provozní řád ubytovacího zařízení Schwazenberský seník, který se nachází v Třeboni...

Schwarzenberský seník - sekce C

Ubytovací řád

25. 6. 2020

Ubytovací řád pro Penzion Schwarzenberský seník v Třeboni v ulici Novohradská ...

Třeboň

Popis cesty k penzionu Schwarzenberský seník

15. 7. 2020

Připravili jsme pro naše klienty popis cesty k penzionu Schwarzenberský seník....

Obchodní podmínky – Penzion Schwarzenberský seník

23. 3. 2020

S kým se k nám vydáte?

Ubytování pro

DVA

Vezměte partnera nebo partnerku a prožijte víkend v přírodě. Sportovní nebo odpočinkový?

Ubytování pro

SKUPINU

Pro partu až 50 přátel či kolegů, třeba nadšenců do kol, máme ubytování na víkend i dovolenou. 

Ubytování pro

RODINU

Líbí se u nás i dětem. Okolní rovinky jsou pro jejich cyklo začátky i pokroky
jako dělané.

Recenze

Máme spokojené hosty

Čistota, teplo a soukromí. Hlavně blízko do centra Třeboně, krásná procházka a klid.
Zdroj recenze: Previo
říjen - 2019

Miluše X.

Doporučuji. Skvělá lokalita kousek od centra a od cyklostezek. Ubytování příjemné, útulné. Zdroj recenze: Booking.com - září 2019

Martina

Úžasné! Bydlení v podstatě na krásné louce a přesto pět minut od centra. Všem doporučuji. Zdroj recenze: Previo - srpen 2019

Světlana

Útulné, čisté, barevně sladěné. V centru Třeboně. Dostatek prostoru na parkování, na kola i příslušenství. Zdroj recenze: Previo - srpen 2019

František

Skvělé místo pro rodinnou dovolenou. Uprostřed přírody a přesto nedaleko třeboňského náměstí. Zdroj recenze: Google - září 2019

Pavel Konečný

Čisté, prostorné, funkční ubytování. Nádherné prostředí. Zdroj recenze: Booking.com červenec 2019

Hana

Čisté a příjemné prostředí. Určitě se rádi vrátíme ještě jednou.
Zdroj recenze: Previo
srpen 2019

Naděžda Jurásková

Pěkně místo hned u cyklostezky. Čisté a pěkně zařízené pokoje. Zdroj recenze: Google duben 2019

Vladimír Novák

Třeboň je nádherné město. Zdroj recenze: Booking.com červenec 2019

Gabriela

Soukromí, ale zároveň společenská místnost - kterou jsme využili s našimi kamarády na večerní posezení. Zdroj recenze: Previo - květen 2019

Miluše Nováková

Vyborné ubytování v Třeboni, kolárna a parkoviště v ceně. V klidném prostředí, cyklostezka u penzionu. Doporučuji. Zdroj recenze: Google - duben 2019

Vlastimil Bravenec

Rezervace

Chcete u nás strávit krásnou dovolenou? Termíny se rychle plní. Doporučujeme rezervovat v předstihu.